Home / Từ vựng / Tiếng Nhật theo chủ đề / Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành xuất nhập khẩu

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành xuất nhập khẩu

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành xuất nhập khẩu
Tài liệu từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành xuất nhập khẩu của Đại học Thăng Long.
Hy vọng với tài liệu trên sẻ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật .
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download tài liệu : PDF

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành y dược
Từ vựng tiếng Nhật dùng khi đến ngân hàng