Home / Từ vựng / Tiếng Nhật theo chủ đề / Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành gia công cơ khí

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành gia công cơ khí

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành gia công cơ khí
Sau đây cùng chia sẻ với mọi người danh sách các từ vựng tiếng Nhật liên quan đến gia công cơ khí.
Với hơn 200 từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành cơ khí sẻ hữu ích với mọi người học tiếng Nhật và làm việc ở Nhật Bản.
Chúc mọi người sức khỏe và thành công.

Download : PDF

Xem thêm: Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Cơ khí