Home / Từ vựng / Tiếng Nhật theo chủ đề / Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành đóng gói

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành đóng gói

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành đóng gói
Với những bạn đang làm việc ở ngành đóng gói thì việc học và nắm vững được các từ vựng tiếng Nhật là điều quan trọng.
Dưới đây là tổng hợp các từ vựng tiếng Nhật ngành trong đóng gói sản phẩm.

Download từ vựng: PDF