Home / Từ vựng / Từ vựng N1 / Từ vựng Shinkanzen N1 PDF

Từ vựng Shinkanzen N1 PDF

Từ vựng Shinkanzen N1
JLPT N1 Shinkanzen Master Goi 新完全マスター 語彙 N1

Cùng gửi đến các bạn tài liệu học từ vựng N1 được trích từ giáo trình luyện thi JLPT Shinkanzen Goi N1.

Sách Shinkanzen Masuta Từ vựng N1 này là sách chọn lọc những từ vựng chuyên dùng cho những tài liệu thực tế và các từ vựng có trong kỳ thi Năng lực Nhật ngữ trình độ N1 qua các năm.

Hy vọng với tài liệu này sẽ hưu ích với các bạn trong quá trình học tập và ôn thi JLPT.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Từ vựng TRY N1
Tettei Toreningu N1 Moji.Goi (Bản dịch tiếng Việt)
Ngữ pháp Shinkanzen N1 (Tiếng Việt) PDF