Home / Từ vựng / Từ vựng N1 / Từ vựng Mondai 2 JLPT N1 năm 2018 – 2021

Từ vựng Mondai 2 JLPT N1 năm 2018 – 2021

Từ vựng Mondai 2 JLPT N1 năm 2018 – 2021
GOI MONDAI 2 JLPT CÁC NĂM 7/2018 – 7/2021 – JLPT N1
Những từ vựng có nghĩa của nó sẽ hơi giống nhau. Nếu không học kĩ thì rất dễ nhầm lẫn.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình học tập và ôn thi JLPT.
Nguồn: Không Giỏi Tiếng Nhật – Xoá Group !!!

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tổng hợp tất cả Mondai 4 trong đề thi JLPT N1
Từ đồng nghĩa N1