Home / Từ vựng / Từ vựng N3 / Bộ từ vựng Mimi Kara Oboeru N3 có ví dụ

Bộ từ vựng Mimi Kara Oboeru N3 có ví dụ

Bộ từ vựng Mimi Kara Oboeru N3 có ví dụ
cùng gửi đến mọi người bộ từ vựng Mimi Kara Oboeru N3 theo từng bài và mỗi từ vựng đề có câu ví dụ.
So với các bộ từ vựng trước thì bộ từ vựng này rất là đầy đủ cho người học.
Chân thành cảm ơn các thành viên Group học tiếng nhật Seko đã tham gia biên soạn
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF

Xem thêm: 170 Động từ tiếng Nhật đã xuất hiện trong đề thi JLPT N3 các năm