Home / Học tiếng Nhật / Từ tượng thanh và từ tượng hình trong tiếng Nhật

Từ tượng thanh và từ tượng hình trong tiếng Nhật

Từ tượng thanh và từ tượng hình trong tiếng Nhật
オノマトペ( 擬音語・擬声語・擬態語)Từ tượng thanh tượng hình

Tài liệu về từ tượng thanh tượng hình trong tiếng Nhật. Tài liệu phù hợp với các bạn cấp độ trung cấp trở lên.
Hay vọng với tài liệu trên sẻ hữu ích với các bạn đang học tiếng Nhật.

Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF