Home / Học tiếng Nhật / Từ phức – Từ ghép trong tiếng Nhật

Từ phức – Từ ghép trong tiếng Nhật

Từ phức – từ ghép trong tiếng Nhật
Tăng điểm goi vs từ phức, từ ghép
Nguồn: thầy Ngọc tiệp Minato Dorimu
Chúc mọi người học tập và thi tốt.

Download : here