Home / Từ vựng / Tiếng Nhật theo chủ đề / Từ Láy trong tiếng Nhật (Có ví dụ)

Từ Láy trong tiếng Nhật (Có ví dụ)

Từ Láy trong tiếng Nhật (Có ví dụ)
(Có hình ảnh minh hoạ và cả ví dụ nữa nên rất dễ học nha)

Xem thêm:
Ngữ pháp Mimikara Oboeru N3: 80 Phó từ, trạng từ, từ láy
Tổng hợp 50 từ láy thông dụng trong tiếng Nhật