Home / Từ vựng / Từ vựng N1 / Từ đồng nghĩa N1

Từ đồng nghĩa N1

Từ đồng nghĩa N1
ĐÁNH BAY NỖI SỢ TỪ ĐỒNG NGHĨA MONDAI 3 GOI – N1
BÍ QUYẾT VÀNG TRONG VIỆC CHỌN ĐÁP ÁN DOKKAI – N1
( THƯỜNG TÁC GIẢ SẼ DÙNG TỪ ĐỒNG NGHĨA ĐỂ THAY THẾ CHO TỪ KHOÁ TRONG BÀI, CHỨ KHÔNG BÊ NGUYÊN TỪ TRÊN BÀI XUỐNG CÂU TRẢ LỜI )
Học 1 lợi 2, còn chần chừ gì nữa mà không học
Nguồn : Hong Hong , Hiền Thỏ , Nguyễn Văn Dũng

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Từ vựng TRY N1
Từ vựng Shinkanzen N1