Home / Từ vựng / Tiếng Nhật theo chủ đề / Tự điển từ chuyên môn tự động hóa Việt – Nhật của Mitsubishi

Tự điển từ chuyên môn tự động hóa Việt – Nhật của Mitsubishi

Tự điển từ chuyên môn tự động hóa Việt – Nhật của Mitsubishi
FA用語辞典(日本語ーベトナム語)

Liệt kê hơn 4000 thuật ngữ thuộc lĩnh vực tự động hóa xí nghiệp, bao gồm tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật.
Hy vọng với tài liệu trên sẻ hữu ích với nhưng ai đang học, làm việc về chuyên ngành kỹ thuật, tự động hóa.
Nguồn công ty Mitsubishi biên soạn.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here