Home / Từ vựng / Download Từ điển Nhật – Việt Việt – Nhật PDF

Download Từ điển Nhật – Việt Việt – Nhật PDF

Từ điển Nhật – Việt Việt – Nhật – Trần Việt Thanh 2006

Từ điển Nhật – Việt Việt – Nhật, tác giả Trần Việt Thanh, được nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM ấn hành năm 2006, gồm 1468 trang, có khoảng 90.000 từ thông dụng trong sinh hoạt, kinh tế và thương mại …

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download : PDF