Home / JLPT / Download TRY N4 (Bản tiếng Việt) PDF + CD

Download TRY N4 (Bản tiếng Việt) PDF + CD

Giáo trình TRY N4 (Bản tiếng Việt)

TRY!日本語能力試験 N4 文法から伸ばす日本語 ベトナム語 | Try N4 Vietnamese (Phiên bản tiếng Việt)
Try N4 Vietnamese TRY!日本語能力試験 N4 文法から伸ばす日本語 ベトナム語
Đây là bộ giáo trình học tiếng Nhật với cấp độ N4 căn bản. Bộ giáo trình gồm có Ebook và File nghe MP3 giúp mọi người học tập tốt nhất.

Sách luyện thi N4 Try tăng cường ngữ pháp – TRY! 日本語能力試験 N4 文法から伸ばす日本語 ベトナム語版 là quyển bài tập văn phạm tương ứng với trình độ thi năng lực Nhật ngữ N4 do Hiệp hội văn hóa sinh viên Châu Á với 30 năm kinh nghiệm trong giáo dục tiếng Nhật biên soạn.

Download Ebook + CD: tại đây