Home / JLPT / Download TRY N2 (Tiếng Việt) PDF + CD

Download TRY N2 (Tiếng Việt) PDF + CD

TRY N2 (Tiếng Việt)

Sách luyện thi N2 Try tăng cường ngữ pháp – Có tiếng Việt (Kèm CD)

TRY! 日本語能力試験 N2

Sách luyện thi N2 Try tăng cường ngữ pháp – TRY! 日本語能力試験N2 文法から伸ばす( ベトナム語版) được biên soạn bởi Hiệp hội văn hóa sinh viên Châu Á với 30 năm kinh nghiệm trong giáo dục tiếng Nhật. Đây là cuốn sách hệ thống lại nhằm giúp người học không những hiểu được mà còn có thể hiểu một cách cặn kẽ tất cả các mẫu văn phạm tương ứng với trình độ của kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N2 và sử dụng nó một cách thành thạo.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook TRY N2: PDF
Download File Nghe TRY N2: CD