Home / Từ vựng / Từ vựng N3 / Tổng hợp Từ vựng N5, N4, N3 PDF

Tổng hợp Từ vựng N5, N4, N3 PDF

BẢN FULL SỔ TAY TỪ VỰNG N5-N4-N3
Tất cả từ vựng của 3 cấp độ nằm gọn trong post xinh xinh này nhé cả nhà. Nếu bạn đang học N5, N4 thì ôn tập từ trên xuống. Nếu bạn đang học N3 thì ôn tập từ dưới lên.
Cảm ơn tiếngnhậttanoshii đã chia sẽ.

Download từ vựng: PDF

Xem thêm:
Tổng hợp 128 Từ vựng Katakana N5
Tổng hợp các Phó Từ trong tiếng Nhật N5