Home / Học tiếng Nhật / Tổng hợp thuật ngữ về Y Tế và Hộ Lý tiếng Nhật – Việt

Tổng hợp thuật ngữ về Y Tế và Hộ Lý tiếng Nhật – Việt

Tổng hợp thuật ngữ về Y Tế và Hộ Lý tiếng Nhật – Việt
Trong bài này cùng chia sẻ với các bạn bộ tài liệu học tiếng Nhật chuyên ngành Y Tế.
Đây là bộ tài liệu cung cấp các mẫu câu, từ vựng, thuật ngữ chuyên ngày Y Tế và Hộ Lý bằng tiếng Nhật – Việt.


Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật trong ngành Y Tế – Điều Dưỡng
Tài liệu y tế Nhật Bản (Các khoa trong bệnh viện Nhật Bản)