Home / Từ vựng / Từ vựng N1 / Tổng hợp tất cả Mondai 4 trong đề thi JLPT N1

Tổng hợp tất cả Mondai 4 trong đề thi JLPT N1

Tổng hợp tất cả Mondai 4 trong đề thi JLPT N1

Tên file: Tổng hợp Mondai4 N1 của hầu hết các đầu sách luyện thi (20 nichi gokaku, soumatome, Pawa doriru, Taisaku, Tettei) cũng như đề thi chính thức các năm.
Tất cả đều được dịch chuẩn nghĩa và lấy luôn câu trong đề thi và sách. Để đảm bảo đạt hiệu quả nhất trong việc học.
Tài liệu được bạn Imissyou Anyway chia sẻ.
Đây là tài liệu cần thiết cho việc ôn thi JLPT N1.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Từ vựng Shinkanzen N1 PDF
Từ vựng N1 từng xuất hiện trong đề thi JLPT các năm