Home / Kanji / Kanji N2 / Tổng hợp Kanji N2 Soumatome

Tổng hợp Kanji N2 Soumatome

Tổng hợp Kanji N2 Soumatome
Tổng hợp kanji N2 với các phần mở rộng sau:
– Các từ đồng âm Hán-Việt
– Các từ cùng bộ thủ
– Tổng hợp 655 từ
Cảm ơn Page câu hỏi JLPT đã chia sẻ. Địa chỉ fb.com/jlptquiz
Chúc mọi người học tập và thi tốt.

Download : Here

Xem thêm: Danh sách Kanji N2