Home / Từ vựng / Tổng hợp hơn 60 phó từ trong tiếng Nhật N3

Tổng hợp hơn 60 phó từ trong tiếng Nhật N3

Trong tiếng Nhật, có một lượng rất lớn và khá là quan trọng đó là phó từ, để có thể học thuộc được lượng phó từ này không phải là khó, tuy nhiên để có thể vận dụng nó đúng ngữ cảnh, ngữ pháp thì không phải là việc đơn giản.

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học tiếng Nhật thông qua 60 phó từ được sử dụng trong N3 tiếng Nhật.

 1. 非常(ひじょう)に: rất, cực kỳ, đặc biệt
 2. 大変(たいへん)に: vô cùng, rất
 3. ほとんど: hầu như, hầu hết
 4. けっこう: khá, cũng được
 5. すっかり: toàn bộ, tất cả
 6. 一杯(いっぱい): đầy
 7. たいてい: nói chung, thường, thông thường
 8. 同時(どうじ)に: đồng thời, cùng lúc đó
 9. 前(まえ)もって: trước
 10. ぎりぎり: sát nút, gần đến giới hạn, hết mức
 11. ぴったり: vừa vặn, vừa khớp
 12. 突然(とつぜん): đột nhiên, bất ngờ
 13. あっと言(い)う間(ま)に: loáng một cái, nhanh chóng, trong nháy mắt
 14. いつの間(ま)にか: lúc nào không biết
 15. しばらく: nhanh chóng, chốc lát, một lúc
 16. 相変(あいか)わらず: như bình thường, như mọi khi
 17. 次々(つぎつぎ)に: lần lượt, từng cái một
 18. どんどん: dần dần, lặp đi lặp lại
 19. ますます: ngày càng
 20. とうとう: cuối cùng
 21. ついに: cuối cùng
 22. もちろん: đương nhiên
 23. ぜひ: nhất định
 24. なるべく: nếu có thể thì
 25. 案外(あんがい): bất ngờ, không ngờ đến
 26. もしかすると: Có thể là, biết đâu là
 27. まさか: Không thể tin được, chắc chắn rằng…không
 28. うっかり: vô tình, vô ý, lỡ
 29. つい: lỡ, vô tình, vô ý
 30. 思(おも)わず: bất giác, bất chợt
 31. ほっと: thở phào nhẹ nhõm, yên tâm
 32. いらいら: sốt ruột, nóng ruột
 33. のんびり: thong thả, thong dong
 34. ぐっすり: ngủ ngon
 35. しっかり: chắc chắn, kĩ càng, chỉn chu, đáng tin cậy
 36. きちんと: cẩn thận, nghiêm chỉnh, chỉn chu
 37. はっきり: rõ ràng
 38. じっと: yên lặng, (nhìn) chăm chú
 39. そっと: len lén, nhẹ nhàng, rón rén
 40. 別々(べつべつ)に: tiêng biệt, từng cái một
 41. それぞれ:  mỗi
 42. 互(たが)いに: cùng nhau, lẫn nhau, với nhau
 43. 必(かなら)ず: nhất định
 44. 絶対(ぜったい)に: tuyệt đối
 45. とくに: nhất là, đặc biệt là
 46. ただ: Chỉ, đơn thuần là
 47. 少(すく)なくとも: ít nhất
 48. 決(けっ)して: quyết không
 49. 全(まった)く: toàn bộ, hoàn toàn
 50. ちょっとも: một chút cũng không
 51. 少(すこ)しも: một chút cũng không
 52. どんなに: dù thế nào, dù kiểu gì cũng
 53. どうしても: nhất định, dù thế nào cũng
 54. まるで: hoàn toàn, giống hệt như
 55. 一体(いったい): rốt cuộc là, đồng nhất
 56. 別(べつ)に: Đặc biệt, khác, ngoài ra
 57. たった: chỉ, mỗi
 58. ほんの: chỉ, chỉ là
 59. それで: Và, sau đó, vì vậy
 60. そこで: Ở đó, do đó, tiếp theo
 61. そのうえ:  hơn nữa
 62. また: lần nữa, lại
 63. または: hoặc, nếu không thì
 64. それとも: hoặc, hay
 65. つまり: tóm lại, nói cách khác