Home / Từ vựng / Từ vựng N4 / Tổng hợp gần 40 phó từ trong tiếng Nhật N4

Tổng hợp gần 40 phó từ trong tiếng Nhật N4

Tổng hợp gần 40 phó từ trong tiếng Nhật N4
Cùng giới thiệu đến bạn những phó từ dùng cho N4 thường xuất hiện trong đề thi và trong giao tiếp tiếng Nhật.

 1. たった今(いま): vừa lúc nãy, ban nãy
 2. やっと: cuối cùng
 3. ちょうど: vừa đúng, vừa chuẩn
 4. 今(いま)にも: sớm, ngay, chẳng mấy chốc
 5. 確(たし)か: đúng, chính xác
 6. はっきり: rõ ràng
 7. ちょっとも: Một chút cũng không
 8. できるだけ: cố gắng hết sức trong khả năng có thể làm được
 9. 直接(ちょくせつ): trực tiếp
 10. ほとんど: hầu hết
 11. 絶対(ぜったい)に: tuyệt đối
 12. たまに: Thi thoảng, đôi khi
 13. めったに: hiếm khi
 14. さっそく: ngay lập tức
 15. しばらく: trong một lát, trong một khoảng thời gian ngắn
 16. けっこう: khá là
 17. のんびり: thong thả, không lo nghĩ
 18. 別(べつ)に: Đặc biệt, khác
 19. 別々に: riêng biệt, tách nhau ra, riêng lẻ từng cái một
 20. 一方(いっぽう): Một mặt, một chiều, mặt khác
 21. 急(きゅう)に: đột nhiên
 22. つまり: tóm lại, nói cách khác
 23. 最初(さいしょ)に: Đầu tiên
 24. 最後(さいご)に: Cuối cùng
 25. 最低(さいてい): Tối thiểu, thấp nhất
 26. 非常(ひじょう)に: cực kỳ, đặc biệt
 27. たいてい: thông thường
 28. もしかしたら : Biết đâu, Có thể
 29. もっと: hơn nữa, thêm
 30. ずっと: suốt, mãi, hơn nhiều
 31. 自由(じゆう)に: tự do, tự tiện
 32. 一生権目(いっしょうけんめ): chăm chỉ, siêng năng
 33. ぴったり: vừa khớp, vừa vặn, phù hợp
 34. きちんと: chỉn chu, cẩn thận
 35. ついに: cuối cùng
 36. せっかく: cất công, cố gắng rất nhiều để làm gì
 37. わざわざ: cố gắng, cất công
 38. 結局(けっきょく): cuối cùng, kết cục, rốt cuộc