Home / JLPT / Tổng hợp đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT N3 các năm

Tổng hợp đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT N3 các năm

Tổng hợp đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT N3 các năm

Cùng gửi đến mọi người đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT N3 các năm đầy đủ nhất
Chia sẻ đề thi năng lục tiếng Nhật JLPT N3 đầy đủ.

Cập nhật đề thi JLPT N3:
Tổng hợp đề thi JLPT chính thức các năm cấp độ N3 từ tháng 7 – 2010 đến tháng 7 – 2019.

Với bản cập nhật lần này mình sẽ không gộp toàn bộ đề các năm thành một nữa, vì như thế file sẽ rất nặng và khó khăn khi mọi người muốn tìm đề của một năm nào đó.

Mỗi một thư mục tương ứng với một kì thi của một năm, sẽ gồm có các tệp sau.
– Một File Đề thi chính thức của năm đó bản chuẩn.
– Một file đáp án (gồm cả Script nghe đính kèm giải thích đáp án từ Moji Goi đến hết Dokkai nhưng bằng tiếng Trung nha cái này để xem đáp án bài điền sao).
– Một file nghe bản nghe chuẩn dạng Mp3 hoặc Wma.
(Cảm ơn bạn Yuuki Bùi đã chia sẻ. fb.com/bui.yuuki.9)

Đề chính thức JLPT N3_7 – 2010 : Here
Đề chính thức JLPT N3_7 – 2011 : Here
Đề chính thức JLPT N3_12 – 2011 : Here
Đề chính thức JLPT N3_7 – 2012 : Here
Đề chính thức JLPT N3_12 – 2012 : Here
Đề chính thức JLPT N3_7 – 2013 : Here
Đề chính thức JLPT N3_12 – 2013 : Here
Đề chính thức JLPT N3_7 – 2014 : Here
Đề chính thức JLPT N3_12 – 2014 : Here
Đề chính thức JLPT N3_7 – 2015 : Here
Đề chính thức JLPT N3_12 – 2015 : Here
Đề chính thức JLPT N3_7 – 2016 : Here
Đề chính thức JLPT N3_12 – 2016 : Here
Đề chính thức JLPT N3_7 – 2017 : Here
Đề chính thức JLPT N3_12 – 2017 : Here
Đề chính thức JLPT N3_7 – 2018 : Here
Đề chính thức JLPT N3_12 – 2018 : Here
Đề chính thức JLPT N3_7 – 2019 : Here

Đề chính thức JLPT N3_07 – 2021: Here

====================

Đề chính thức JLPT N3_12 – 2019:
Link Down đề N3 12-2019 : Here
Link Nghe và Script N3 12-2019 đây: https://jpnihon.com/2291.html
(Cảm ơn bạn Yuuki Bùi đã chia sẻ)

Đề chính thức JLPT N3_2015 : Click here

Đề chính thức JLPT N3_2012 : Click here
Đề chính thức JLPT N3_2010 : Click here

(Đề thì được cập nhật theo các năm)