Home / JLPT / Tổng hợp đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT N2 các năm

Tổng hợp đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT N2 các năm

Tổng hợp đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT N2 các năm

Cùng gửi đến mọi người đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT N2 các năm đầy đủ nhất
Chia sẻ đề thi năng lục tiếng Nhật JLPT N2 đầy đủ.

Cập nhật đề thi JLPT N2:
Tổng hợp đề thi JLPT chính thức các năm cấp độ N2 từ tháng 7 – 2010 đến tháng 7 – 2019

Với bản cập nhật lần này mình sẽ không gộp toàn bộ đề các năm thành một nữa, vì như thế file sẽ rất nặng và khó khăn khi mọi người muốn tìm đề của một năm nào đó.

Mỗi một thư mục tương ứng với một kì thi của một năm, sẽ gồm có các tệp sau.
– Một File Đề thi chính thức của năm đó bản chuẩn.
– Một file đáp án (gồm cả Script nghe đính kèm giải thích đáp án từ Moji Goi đến hết Dokkai nhưng bằng tiếng Trung nha cái này để xem đáp án bài điền sao).
– Một file nghe bản nghe chuẩn dạng Mp3 hoặc Wma.
(Cảm ơn bạn Yuuki Bùi đã chia sẻ. fb.com/bui.yuuki.9)

Đề chính thức JLPT N2_7 – 2010 : Here
Đề chính thức JLPT N2_12 – 2010 : Here
Đề chính thức JLPT N2_7 – 2011 : Here
Đề chính thức JLPT N2_12 – 2011 : Here
Đề chính thức JLPT N2_7 – 2012 : Here
Đề chính thức JLPT N2_12 – 2012 : Here
Đề chính thức JLPT N2_7 – 2013 : Here
Đề chính thức JLPT N2_12 – 2013 : Here
Đề chính thức JLPT N2_7 – 2014 : Here
Đề chính thức JLPT N2_12 – 2014 : Here
Đề chính thức JLPT N2_7 – 2015 : Here
Đề chính thức JLPT N2_12 – 2015 : Here
Đề chính thức JLPT N2_7 – 2016 : Here
Đề chính thức JLPT N2_12 – 2016 : Here
Đề chính thức JLPT N2_7 – 2017 : Here
Đề chính thức JLPT N2_12 – 2017 : Here
Đề chính thức JLPT N2_7 – 2018 : Here
Đề chính thức JLPT N2_12 – 2018 : Here
Đề chính thức JLPT N2_7 – 2019 : Here

Đề chính thức JLPT N2_07 – 2021: Here

===

Đề chính thức JLPT N2_2012: tại đây

Đề chính thức JLPT N2_2010: tại đây

(Đề thì được cập nhật theo các năm)