Home / JLPT / JLPT N4 / Tổng hợp đề thi 3Kyuu 1991 – 2009 kiểu thi cũ – Tương đương JLPT N4, N3

Tổng hợp đề thi 3Kyuu 1991 – 2009 kiểu thi cũ – Tương đương JLPT N4, N3

Tổng hợp đề thi 3Kyuu 1991 – 2009 kiểu thi cũ – Tương đương JLPT N4, N3
Tuyển tập đề thi 3kyuu từ năm 1991 – 2009 kiểu thi cũ.
Đề thi là nguồn tài liệu tham khảo tốt cho các bạn đang ôn luyện từ trình độ N4 đến N3.


Hy vọng với tài liệu trên sẻ hữu ích với mọi người học tiếng Nhật.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here