Home / JLPT / JLPT N1 / Tổng hợp đề thi 1Kyuu 1991 – 2010 kiểu thi cũ – Tương đương JLPT N1

Tổng hợp đề thi 1Kyuu 1991 – 2010 kiểu thi cũ – Tương đương JLPT N1

Tổng hợp đề thi 1Kyuu 1991 – 2010 kiểu thi cũ – Tương đương JLPT  N1
Tuyển tập đề thi 1kyuu từ năm 1991 – 2010 kiểu thi cũ.
Đề thi là nguồn tài liệu tham khảo tốt cho các bạn đang ôn luyện từ trình độ N1.

Hy vọng với tài liệu trên sẻ hữu ích với mọi người học tiếng Nhật.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF