Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N4 / Tổng hợp các thể động từ và cách chia chi tiết (N5, N4)

Tổng hợp các thể động từ và cách chia chi tiết (N5, N4)

Tổng hợp các thể động từ và cách chia chi tiết (N5, N4)

Tài liệu học tiếng Nhật N5, N4 cách chia các thể chi tiết.
Cách chia các thể chi tiết:
– Thể quá khứ
– Thể phủ định
– Thể khả năng
– Thể ý chí
– Thể sai khiến
– Thể cấm chỉ
– Thể mệnh lệnh
– Thể điều kiện
– Thể bị động.
Hy vọng với chia sẻ trên hữu ích với các bạn học tiếng Nhật.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download tài liệu : PDF