Home / Luyện dịch tiếng Nhật / Tổng hợp bài văn viết tiếng Nhật xuất sắc nhất năm 2019

Tổng hợp bài văn viết tiếng Nhật xuất sắc nhất năm 2019

Tổng hợp bài văn viết tiếng Nhật xuất sắc nhất năm 2019

Hàng năm Jitco có tổ chức cuộc thi viết văn tiếng Nhật.

Dưới đây là file Tổng hợp các bài văn xuất sắc nhất năm 2019 dành cho những bạn muốn tham khảo cách viết, chủ đề, hoặc luyện đọc dịch… vì những bài văn từ các bạn TTS nên câu văn rất gần gũi và dễ hiểu.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật tên các cơ quan hành chính Việt Nam
Tài liệu Hướng dẫn cho các bà Mẹ và Trẻ Em người Việt Nam tại Nhật Bản