Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N2 / Tổng hợp 110 mẫu ngữ pháp N2

Tổng hợp 110 mẫu ngữ pháp N2

Tổng hợp 110 mẫu ngữ pháp N2
Ngữ pháp N2 sử dụng trong các kỳ thi JLPT là tổng hợp từ ngữ pháp N3 và một phần kiến thức N1 nên việc bạn học ngữ pháp của N2 không thì chắc chắn sẽ không đủ để thi JLPT.
Cảm ơn SAKA NIHONGO đã tổng hợp 110 mẫu ngữ pháp N2 dành cho kì thi JLPT một cách chi tiết dành cho các bạn thi JLPT sắp tới.
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download tài liệu : PDF