Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N2 / Tổng hợp các mẫu ngữ pháp dễ nhầm trong Shinkanzen N2 và N1

Tổng hợp các mẫu ngữ pháp dễ nhầm trong Shinkanzen N2 và N1

Tổng hợp các mẫu ngữ pháp dễ nhầm trong Shinkanzen N2 và N1
TỔNG HỢP CÁC MẪU NGỮ PHÁP DỄ NHẦM TRONG SHINKANZEN N2 VÀ N1
Mình cá là sẽ có nhiều bạn học N1 chăng nữa, đôi khi quên hoặc nhầm lẫn giữa các mẫu ngữ pháp giống nhau như thế này
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Ngữ pháp Mimi Kara Oboeru N2
130 cấu trúc ngữ pháp N2