Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N5 / Tóm tắt ngữ pháp giáo trình Genki

Tóm tắt ngữ pháp giáo trình Genki

Tóm tắt ngữ pháp giáo trình Genki
(Bản tiếng Nhật – Anh)

Sau đây cùng chia sẻ với các bạn, tài liệu tóm tắt phần ngữ pháp tiếng Nhật của giáo trình Genki.
Phần ngữ pháp trong giáo trình Genki trang bị cho bạn phần ngữ pháp về các chủ đề giao tiếp Tiếng Nhật cơ bản.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF