Home / Luyện nghe / Download 上級へのとびら Tobira Gateway to Advanced Japanese Ebook PDF + CD

Download 上級へのとびら Tobira Gateway to Advanced Japanese Ebook PDF + CD

上級へのとびら Tobira Gateway to Advanced Japanese

上級へのとびら ―コンテンツとマルチメディアで学ぶ日本語:TOBIRA Gateway to Advanced Japanese Learning Through Content and Multimedia

上級へのとびら – Tobira Gateway to Advanced Japanese là một bộ giáo trình Trung cấp Nhật ngữ rất được yêu thích ở các trường Nhật ngữ Âu Mỹ và có thể coi đây là bộ sách tiếp nối lên Trung cấp của bộ giáo trình sơ cấp Genki. Toàn bộ 15 bài khóa của giáo trình như là tập hợp của những “bài báo” thú vị đặc sắc về văn hóa xã hội của Nhật Bản, lồng ghép vào đó là những mẫu ngữ pháp Trung cấp, Hán tự và từ mới. Theo nhìn nhận của nhiều người thì đây là bộ sách có sự tương tác rất tốt với người học, bởi lẽ thông qua website chính thức của Tobira là http://tobiraweb.9640.jp/ bạn có thể download mọi thứ hỗ trợ việc học như Video, Audio Kanji cho đến Bài tập ngữ pháp, file Anki (học từ mới qua Flashcard)…, hoàn toàn miễn phí, thật sự rất tiện lợi và thú vị đúng không nào. Trong file download về bên dưới có đầy đủ 3 cuốn sách trong bộ Tobira gồm : 上級へのとびら – コンテンツとマルチメディアで学ぶ日本語 – Tobira Gateway to Advanced Japanese Learning Through Content and Multimedia, 上級へのとびら これで身につく文法力 – Tobira Grammar Power Exercises for Mastery và cuốn học Kanji 上級へのとびら きたえよう漢字力 – 上級へつなげる基礎漢字800 | Tobira Power Up Your Kanji 800

内容紹介
■日本の地理・歴史からポップカルチャーまで、様々なトピックを通して4技能を伸ばす画期的中級日本語教科書。マルチメディアを使用した言語習得を促し、外国在住の学習者でも日本語環境に触れることができるようなサポートも確立。

第1課 日本の地理
第2課 日本語のスピーチスタイル
第3課 日本のテクノロジー
第4課 日本のスポーツ
第5課 日本の食べ物
第6課 日本人と宗教
第7課 日本のポップカルチャー
第8課 日本の伝統芸能
第9課 日本の教育
第10課 日本の便利な店
第11課 日本の歴史
第12課 日本の伝統工芸
第13課 日本人と自然
第14課 日本の政治
第15課 世界と私の国の未来

■TOBIRA is a groundbreaking intermediate-level Japanese textbook designed to develop the four language skills through the study of a variety of different topics from Japanese geography and history to pop culture. TOBIRA promotes language learning through the use of multimedia materials and establishes a support system via the Internet so that learners outside Japan have access to a Japanese language environment.

Chapter 1: The Geography of Japan
Chapter 2: Speech Styles in Japanese
Chapter 3: Japanese Technology
Chapter 4: Sports in Japant
Chapter 5: Japanese Food
Chapter 6: The Japanese and Religion
Chapter 7: Japanese Pop Culture
Chapter 8: Japanese Traditional Performing Arts
Chapter 9: Education in Japan
Chapter 10: Japan’s Convenience Stores
Chapter 11: The History of Japan
Chapter 12: Traditional Japanese Crafts
Chapter 13: The Japanese and Nature
Chapter 14: Japanese Politics
Chapter 15: The Future of Your Country and the World
著者について
■岡まゆみ Mayumi Oka
ミシガン大学アジア言語文化学科日本語プログラムディレクター、ミシガン大学夏期日本語教授法コース主任講師
Director, Japanese Language Program, Department of Asian Languages and Cultures, University of Michigan; Head Lecturer, Japanese Pedagogy Course, Summer Language Institute, University of Michigan

■筒井通雄 Michio Tsutsui
ワシントン大学人間中心設計工学科教授、科学技術日本語プログラム・ディレクター,ドナルド・ピーターセン・プロフェッサー
Professor, Department of Human Centered Design and Engineering, University of Washington; Director, Technical Japanese Program; Donald E. Petersen Professor

■近藤純子 Junko Kondo
ミシガン大学アジア言語文化学科専任講師
Lecturer, Department of Asian Languages and Cultures, University of Michigan

■江森祥子 Shoko Emori
ミシガン大学アジア言語文化学科専任講師
Lecturer, Department of Asian Languages and Cultures, University of Michigan

■花井善朗 Yoshiro Hanai
ウィスコンシン大学オシュコシュ校助教授、日本語プログラム主任
Assistant Professor, Department of Foreign Languages and Literatures, University of Wisconsin-Oshkosh; Coordinator, Japanese Program

■石川智 Satoru Ishikawa
ボストン大学現代言語比較文学部非常勤講師
Part-time Lecturer, Department of Modern Languages & Comparative Literature, Boston University

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook + CD: tại đây