Home / Học tiếng Nhật / Tổng hợp tính từ đuôi な “Na” trong tiếng Nhật

Tổng hợp tính từ đuôi な “Na” trong tiếng Nhật

Tổng hợp tính từ đuôi な “Na” trong tiếng Nhật
Sau đây cùng chia sẻ với các bạn những tính từ đuôi “Na” nhất định phải biết trong tiếng Nhật.

Xem thêm:
65 từ tượng thanh trong tiếng Nhật
Tổng hợp tính từ đuôi な (na) trong tiếng Nhật đầy đủ nhất