Home / Học tiếng Nhật giao tiếp / Tiếng Nhật trong ngành điều dưỡng và tổng hợp phương thức giao tiếp

Tiếng Nhật trong ngành điều dưỡng và tổng hợp phương thức giao tiếp

Tiếng Nhật trong ngành điều dưỡng và tổng hợp phương thức giao tiếp
介護の日本語場面別声掛け表現集 – Tài liệu Tiếng Nhật trong ngành điều dưỡng và tổng hợp phương thức giao tiếp trong các trường hợp khác nhau.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình học tiếng Nhật.

Download : PDF

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành điều dưỡng
Tài liệu tiếng Nhật về Chăm sóc điều dưỡng