Home / Ngữ pháp / Download tài liệu Tiếng Nhật Thương Mại PDF

Download tài liệu Tiếng Nhật Thương Mại PDF

Tiếng Nhật Thương Mại
(NXB Đại Học Quốc Gia 2001)
Nguyễn Văn Hảo
187 Trang

Tiếng Nhật thương mại là một trong những chuyên ngành sâu của ngành Ngôn ngữ Nhật bên cạnh các chuyên ngành tiếng Nhật biên – phiên dịch, giảng dạy tiếng Nhật. Chương trình tiếng Nhật thương mại giúp sinh viên hội đủ kiến thức và kĩ năng để làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh, thương mại,…với tiếng Nhật là công cụ giao tiếp vượt trội.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download : PDF