Home / Ngữ pháp / Tài liệu học Tiếng Nhật Dành Cho Người Mới Bắt Đầu – Tập 1 PDF

Tài liệu học Tiếng Nhật Dành Cho Người Mới Bắt Đầu – Tập 1 PDF

Tiếng Nhật Dành Cho Người Mới Bắt Đầu – Tập 1
Tác giả: Trần Việt Thanh

Ebook Tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu Tập 1 tập trung giúp bạn đọc nắm chắc về bộ chữ Hiragana và Katakana. Các bạn cần học thuộc hai bộ chữ này thật kĩ.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download : PDF