Home / Tiếng Nhật cơ bản / Tài Liệu Học Tiếng Nhật Cho Người Mới Bắt Đầu

Tài Liệu Học Tiếng Nhật Cho Người Mới Bắt Đầu

Tài Liệu Học Tiếng Nhật Cho Người Mới Bắt Đầu
Trong bài này cùng gửi đến các bạn những bài học, tài liệu cơ bản dành cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật.
Để bắt đầu học tiếng Nhật người học phải học cả ba loại chữ viết tiếng Nhật – Hiragana, Katakana và Kanji.


Tiếng Nhật được chia thành cấp độ N5, N4, N3, N2, N1 theo trình độ JLPT từ sơ cấp đến cao cấp.
N4 và N5 là sơ cấp
N3 là trung cấp
N2 và N1 là cao cấp

Tài Liệu Học Tiếng Nhật Dành Cho Người Mới Bắt Đầu:

Bảng chữ cái Hiragana

Bảng chữ cái Katakana

–  JLPT N5 Kanji

Học đếm người và vật bằng tiếng Nhật

Số đếm trong tiếng Nhật

Giáo án 25 bài Minna no Nihongo N5

Flash Card Từ Vựng 50 Bài Minna no Nihongo