Home / Học tiếng Nhật / Tài liệu thực hành đàm thoại bằng tiếng Nhật

Tài liệu thực hành đàm thoại bằng tiếng Nhật

Tài liệu thực hành đàm thoại bằng tiếng Nhật
Bạn đang học tiếng Nhật, nhưng khi bạn nói chuyển, làm thoại với người Nhật thì người nhật không hiểu được bản nói gì.


Nếu bạn muốn nói chuyện y như người Nhật thì bạn cần biết nói những gì, nói ra sao và nói khi nào. Sau đây cùng gửi đến các bạn tài liệu học thực hành đàm thoại bằng tiếng Nhật.
Hy vọng với tài liệu này giúp các bạn trong quá trình học tiếng Nhật.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tổng hợp 117 mẫu ngữ pháp N3
Câu nói tiếng Nhật thường sử dụng hàng ngày