Home / Từ vựng / Từ vựng N1 / Tettei Toreningu N1 Moji.Goi (Bản dịch tiếng Việt)

Tettei Toreningu N1 Moji.Goi (Bản dịch tiếng Việt)

Tettei Toreningu N1 Moji.Goi
絶対合格! 日本語能力試験 徹底トレーニング N1 文字・語彙
(Bản dịch tiếng Việt)

Bản này số trang dịch đã được rút gọn tối giản từ hơn 900 trang xuống còn hơn 300 trang
Thiết kế bản dich cũng dễ nhìn và gọn gàng hơn.
Bản dịch được biên soạn lại bởi bạn Ngọc Duyên vô cùng cảm ơn bạn
Lưu ý: Bản dịch này mang tính tham khảo

Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download : here