Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N3 / Tập Hợp Tất Cả Các Vấn Đề Văn Phạm Tiếng Nhật Trình Độ 2 KYU

Tập Hợp Tất Cả Các Vấn Đề Văn Phạm Tiếng Nhật Trình Độ 2 KYU

Tập Hợp Tất Cả Các Vấn Đề Văn Phạm Tiếng Nhật Trình Độ 2 KYU
Tác giả: Trần Thị Minh Tâm
Tài liệu này có tên chính xác là “Tập Hợp Tất Cả Các Vấn Đề Văn Phạm Tiếng Nhật Trình Độ 2 KYU”, sẽ giúp cho các bạn củng cố lại kiến thức văn phạm để chuẩn bị cho các kỳ thi năng lực tiếng Nhật cũng như bạn chưa tham dự cuộc thi, sách cũng là tập ngữ pháp cần thiết để giải quyết những vướng mắc mơ hồ thường gặp ở trình độ trung cấp và trung cao cấp khi học tiếng Nhật.
Trình độ tiếng Nhật 2 KYU tương đương với giữa N2 và N3 hiện tại.
Chúc mọi người học tập và thi tốt.

Download : Here