Home / JLPT / Download Tanki Master Drill N5 – 短期マスター 日本語能力試験ドリル N5 PDF + CD

Download Tanki Master Drill N5 – 短期マスター 日本語能力試験ドリル N5 PDF + CD

Tanki Master Drill N5 – 短期マスター 日本語能力試験ドリル N5 PDF + CD

Tanki Master Drill N5 (Book+AudioCD) 2

Tanki Master Drill N5 là một bộ đề thi với cấu trúc giống với đề thi JLPT trong thực tế. Vì vậy đây là một cuốn sách cực kì cần thiết đối với những người đang chuẩn bị bước vào kỳ thi năng lực Nhật ngữ lần đầu tiên.

Sách cũng có bài tập được chia thành các dạng khác nhau để bạn có thể luyện tập nhuần nhuyễn và nắm vững cách làm của từng dạng bài. Đặc biệt phần đáp án được trình bày rõ ràng, dễ hiểu cũng là điểm cộng cho cuốn sách này. Audio kèm theo là phần transcript nội dung nghe giúp người học có thể tham khảo dễ dàng hơn.

Đây là bộ sưu tập các vấn đề cấp N5 cho phép bạn học tất cả các môn thi (từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu) sẽ được trình bày trong bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật của một cuốn sách.

Do tính chất của kì thi N5 chưa có nhiều kiến thức nên quyển sách này đã khéo léo tổng hợp đầy đủ tất cả các kĩ năng tiếng Nhật cần thiết (từ vựng, chữ hán, nghe hiểu, đọc hiểu) ở trình độ N5 để người học có thể đánh giá lại toàn diện khả năng của mình.
Đây là quyển ôn tập rất hiệu quả.

Bộ tài liệu gồm có Ebook PDF và CD nghe.

内容紹介
日本語能力試験で出題される試験科目(文字・語彙、文法、読解、聴解)をすべて1冊で勉強できる、N5レベルの問題集です。

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook + Audio CD: tại đây