Home / Học tiếng Nhật / Tài liệu về lối sống và văn hóa Nhật Bản

Tài liệu về lối sống và văn hóa Nhật Bản

Tài liệu về lối sống và văn hóa Nhật Bản
(Bản tiếng Nhật)

日本のくらしと文化
Cùng chia sẻ với mọi người tài liệu nói về lối sống và văn hóa con người Nhật Bản.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với nhưng ai muốn học, tìm hiểu về nước Nhật.
Đọc tài liệu yêu cầu tiếng Nhật cấp độ trung cấp trở lên.
Chúc mọi người học tập và thi tốt.

Download : PDF

Xem thêm: Học kính ngữ và bài tập liên quan đến Kính Ngữ