Home / Học tiếng Nhật / Tài liệu tiếng Nhật về Chăm sóc điều dưỡng

Tài liệu tiếng Nhật về Chăm sóc điều dưỡng

Tài liệu tiếng Nhật về Chăm sóc điều dưỡng
(bản tiếng việt)

Học để thi kì thi 特定技能介護 do cục lao động của Nhật phát hành
Đây là sách do cục lao động nhật bản- nơi ra đề thi -phát hành nên tài liệu này là chính thống
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF

Xem thêm: Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Y Tế