Home / Học tiếng Nhật / Tài liệu tiếng Nhật liên quan đến tòa án

Tài liệu tiếng Nhật liên quan đến tòa án

Tài liệu tiếng Nhật liên quan đến tòa án
(Bản tiếng Nhật – Việt)
Cùng chia sẻ với mọi người tài liệu tiếng Nhật liên quan đến tòa án.
Tài liệu sẻ thực sự hữu ích với các bạn có liên quan đến ngành dịch thuật tiếng Nhật.
Hy vọng với chi sẻ này sẻ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật.


Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF