Home / Kanji / Kanji N4 / Tài liệu Kanji cho cuộc sống – 生活(せいかつ)の漢字(かんじ)

Tài liệu Kanji cho cuộc sống – 生活(せいかつ)の漢字(かんじ)

Tài liệu Kanji cho cuộc sống – 生活(せいかつ)の漢字(かんじ)
Những chữ Kanji quen thuộc trong cuộc sống, sinh hoạt. Nó là tài liệu toàn bằng tiếng Nhật rất thích hợp cho các bạn từ Trung Cấp trở lên.
Cảm ơn anh Pham Quyen đa chia sẻ
fb.com/quyenjp
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here