Home / Học tiếng Nhật / Tài liệu hội thoại tiếng Nhật

Tài liệu hội thoại tiếng Nhật

Tài liệu hội thoại tiếng Nhật
「生活者としての外国人」のためのコミュニケーションにほんご
(bản tiếng Nhật)
Tài liệu giao tiếp ở Nhật cho “người nước ngoài là người tiêu dùng”.
Tài liệu là các cuộc hội thoại bằng tiếng Nhật với những vấn đề cuộc sống thường ngày.
Tài liệu được biên soạn bằng tiếng Nhật nên phù hợp với các bạn có trình độ tiếng Nhật trung cấp trở lên.
Chúc bạn sức khỏe và thành công.

Download : Here