Home / Học tiếng Nhật / Tài liệu học kính ngữ trong tiếng Nhật

Tài liệu học kính ngữ trong tiếng Nhật

Tài liệu học kính ngữ trong tiếng Nhật
Tài liệu chi tiết về kính ngữ trong tiếng Nhật.
Tài liệu viết bằng tiếng Nhật, dành cho trình độ trung cấp trở lên.
Cảm ơn anh Pham Quyen đã chia sẻ file.
fb.com/quyenjp
Chúc mọi người học tập và thi tốt.

Download : Here

Xem thêm:
Học Kanji
Ngữ pháp tiếng Nhật
Tài liệu học tiếng Nhật