Home / JLPT / JLPT N2 / Tài liệu Dokkai N2 – N2読解問題55 (tiếng Việt)

Tài liệu Dokkai N2 – N2読解問題55 (tiếng Việt)

Tài liệu Dokkai N2 (tiếng Việt)
N2読解問題55.
Cuốn này gồm 55 bài đọc hiểu được ban Đào Mạnh dịch sang Tiếng Việt.
Cùng gửi dến mọi người tài liệu Dokkai N2 có dịch tiếng Việt.
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download : Here