Home / Tag Archives: Shin Mainichi no kikitori 50 nichi Chuukyuu

Tag Archives: Shin Mainichi no kikitori 50 nichi Chuukyuu

Download 新毎日の聞きとり50日 下 – Shin Mainichi no kikitori 50 nichi Chuukyuu (Vol 2) Ebook + CD

新毎日の聞きとり50日 下 – Shin Mainichi no kikitori 50 nichi Chuukyuu (Vol 2) 中級日本語音声教材 新・毎日の聞きとり50日〈下〉 新毎日の聞きとり50日 中級 Nói đến giáo trình Mainichi no kikitori 50nichi dành cho sơ cấp thì có lẽ ai cũng đã từng học hoặc nghe qua, và bộ sách Shin Mainichi no kikitori Chuukyuu này là cuốn …

Read More »