Home / Học tiếng Nhật giao tiếp / Sử dụng なんか trong giao tiếp tiếng Nhật

Sử dụng なんか trong giao tiếp tiếng Nhật

Sử dụng なんか trong giao tiếp tiếng Nhật
なんか sẽ theo chúng ta suốt trên mọi lẻo đường tiếng Nhật
Lưu lại học và bắt trước để dùng thành thạo trong giao tiếp nhé mọi người.

Xem thêm:
Cách nói mở đầu trong giao tiếp tiếng Nhật
Những câu nói cửa miệng của người Nhật