Home / JLPT / Download Speed Master N3 Dokkai – 日本語能力試験問題集N3読解スピードマスター PDF

Download Speed Master N3 Dokkai – 日本語能力試験問題集N3読解スピードマスター PDF

Speed Master N3 Dokkai – 日本語能力試験問題集N3読解スピードマスター

Speed Master N3 Dokkai nằm trong bộ sách chuyên dùng cho ôn tập N3 Speed Master N3 – một trong tài liệu đọc hiểu tiếng nhật n3 được nhiều người sử dụng nhất. Sách được chia thành 2 phần đó là phần luyện tập với từng đoạn văn nhỏ và phần đề mẫu. Ở phần đầu, người học sẽ được rèn luyện kỹ năng đọc hiểu từ mức độ dễ đến khó với bài tập lần lượt là các đoạn văn ngắn, đoạn văn dài và đoạn văn trung bình. Đặc biệt các bài đọc sẽ có các chủ đề đa dạng, giúp người học làm quen với nhiều dạng văn khác nhau. Cuối sách sẽ là phần đề thi được biên soạn với nội dung và hình thức tương tự đề thi JLPT hàng năm.

内容紹介
読解文は、日常生活で目にする広告や案内からエッセイまで、幅広い題材を対象に収録。日本語能力試験(読解)の出題に合わせた形で、解答時間の目安を掲載。模擬試験1回付き。英・中・韓の部分訳付き。

内容(「BOOK」データベースより)
取り上げられる文章素材は多種多様。あらゆる出題に対応できる力を養う。各設問に目標時間を設定。限られた時間に効率よく情報を処理する力を養う。文章読解のカギとなる語句や表現にフォーカスし、重点的に整理。部分訳(英・中・韓)と丁寧な解説が、語彙習得と内容理解を助ける。

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook: PDF