Home / JLPT / Download Speed Master N3 Choukai – 日本語能力試験問題集N3聴解スピードマスター PDF + CD

Download Speed Master N3 Choukai – 日本語能力試験問題集N3聴解スピードマスター PDF + CD

Speed Master N3 Choukai – 日本語能力試験問題集N3聴解スピードマスター

Choukai Speed Master N3 ( CD 1 & Ebook)
Choukai Speed Master N3 là một trong những cuốn sách rất hay giúp luyện nghe trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ trình độ N3.

Sách này bao gồm 2 CDs (mp3) và 1 Ebook (pdf) kèm theo nên rất thuận tiện cho các bạn tự học, tự rèn luyện kỹ năng nghe – một trong những kỹ năng rất khó trong các kỳ thi tiếng Nhật.

内容紹介
本試験の出題形式に沿った豊富な練習問題。さらに模擬試験で実戦に備える。序章で、会話文の特徴と話し言葉の音の変化を整理。模擬試験2回付き。英・中・韓の部分訳付き。

内容(「BOOK」データベースより)
本試験の出題形式に沿った豊富な練習問題。さらに模擬試験で実戦に備える。序章で、会話文の特徴と話し言葉の音の変化を整理。聴き取り力アップに効果的。

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook + CD: tại đây